Internetowa Szkoła AEGON powstała jako dodatkowe wsparcie szkoleniowe dla sieci sprzedaży. Wszystkie osoby mające dostęp do systemu Spec.net - bez względu na miejsce i czas - mają możliwość szkolenia się poprzez nasze strony www. Jedynym wymogiem jest dostęp do komputera z dostępem do Internetu i z zainstalowaną przeglądarką internetową.

ISA jest unikatowym systemem e-learning, a jej funkcjonalność została dopasowana do potrzeb organiz acyjnych AEGON. Oferta szkoleniowa i funkcjonalność ISA będzie stale poszerzana i aktualizowana. Za tworzenie nowych szkoleń i obsługę systemu jest odpowiedzialny Dział Szkoleń.

W sprawie pytań odnośnie funkcjonowania ISA proszę kontaktować się z Działem Szkoleń: isa@aegon.pl